Site icon MenWorld.pl

Renta alkoholowa 2024. Ile miesięcznie wynosi świadczenie?

Renta alkoholowa 2024. Ile miesięcznie wynosi świadczenie?

Renta alkoholowa 2024. Ile miesięcznie wynosi świadczenie?

Tak naprawdę działa, chociaż oficjalna nazwa jest zupełnie inna. Renta alkoholowa 2024 to nic innego jak świadczenie dla osób, które nie są zdolne do pracy. Z jakiego powodu? Oczywiście, alkoholowego. Rentę przyznaje ZUS. Ile wyniesie w tym roku świadczenie?

Zacznijmy od tego, czym jest tak zwana renta alkoholowa. Należy przeanalizować artykuł 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dowiadujemy się z niego, że takie świadczenie może przysługiwać osobie, która niestety, jest niezdolna całkowicie, bądź częściowo do pracy zarobkowej przez naruszenie sprawności organizmu. Co ciekawe, nie wyklucza to osób, które mają problemy alkoholowe. W końcu, jakby nie patrzeć, stan zdrowia osoby uzależnionej od alkoholu bardzo często uniemożliwia podjęcie pracy, a co za tym idzie, taka osoba może ubiegać się o rentę.

Renta alkoholowa 2024. Ile miesięcznie wynosi świadczenie?
Renta alkoholowa 2024. Ile miesięcznie wynosi świadczenie?

Renta alkoholowa 2024. Jak ubiegać się o świadczenie?

Zacznę od tego – nie każdy alkoholik otrzyma rentę. Jeśli zmagasz się z problemem alkoholowym, możesz się o nią ubiegać, jednak to lekarz musi zadecydować, że faktycznie jesteś osobą niezdolną do pracy. W skrócie, może być u Ciebie zdiagnozowana choroba zwana alkoholizmem, jednak jeśli chcesz uzyskać rentę, na tym nie koniec. Lekarz musi zdiagnozować schorzenia, które uniemożliwią Ci pracę właśnie przez alkohol. Przykłady? Przewlekłe zapalenie trzustki. Oczywiście, mogą to być również inne problemy zdrowotne spowodowane przez nadużywanie alkoholu.

Sprawa wygląda więc tak, że musisz być uznany przez lekarza za osobę, która nie jest zdolna do pracy. Warto wspomnieć o tym, że trzeba wykazać, że stałeś się niezdolny do pracy np. podczas zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych bądź podczas ubezpieczenia. W zależności od wieku osoby, która chce starać się o rentę, wymagany jest okres składkowy i nieskładkowy.

Kolejnym etapem – o ile uzyskamy diagnozę oraz orzeczenie od lekarza, będzie uzyskanie dokumentacji (mam tu na myśli między innymi historię leczenia), która udowodni wpływ alkoholu na naszą chorobę. Następnie taka osoba składa wniosek do ZUS załączając wszystkie niezbędne dokumenty. Finalnie musimy poczekać na dezycję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy pamiętać, co raz jeszcze powtórzę, nie każdemu przysługuje wspomniane świadczenie. Zainteresowany może otrzymać od ZUS odmowę.

Renta alkoholowa 2024. Ile miesięcznie wynosi świadczenie?
Renta alkoholowa 2024. Ile miesięcznie wynosi świadczenie?

Renta alkoholowa 2024. Ile miesięcznie wypłaca ZUS?

Wszystko zależy, czy jesteś częściowo czy całkowicie niezdolny do pracy. W ubiegłym roku mogłeś uzyskać 1191 zł, jeśli mówimy o częściowej niezdolności lub 1588 zł, zakładając, że zostanie uznana całkowita niezdolność do pracy. Należy pamiętać, że świadczenia te co roku podlegają waloryzacji. Zmiana tych kwot może nastąpić w marcu bieżącego roku.

Emerycie, należy Ci się 500 plus od marca. Tak je odbierzesz
Renta alkoholowa 2024. Ile miesięcznie wynosi świadczenie?

Źródło informacji: portal infor.pl.

Exit mobile version