MAMIBOT VSLAM z technologią skanowania
W sierpniu w ofercie Mamibot pojawił się nowy model robota hybrydowego VSLAM, pierwszy robot producenta z wykorzystaniem kamery skanującej przy użyciu technologii v-slam. Technologia ta pomaga w odnajdowaniu się robota w przestrzeni sprzątania na podstawie skanowania krawędzi przedmiotów przed urządzeniem jak i konturów sufitu, tak by robot na bieżąco lokalizował swoje położenie względem stacji dokującej i zastanej rzeczywistości ułożenia przeszkód. Technologia VSLAM jest podstawą dla opracowań algorytmów do samodzielnego poruszania się pojazdów autonomicznych.