Connect
To Top

Wielcy rosyjscy (słowiańscy) wynalazcy i ich wynalazki

Przez tysiące lat na ogromnych przestrzeniach Eurazji tworzył swoją unikalną cywilizację wielki Ruski naród. Przodkowie Rusów i braterskich narodów to wspólnota białych ludzi, która w różnych czasach miała rozliczne nazwy, i która stała się źródłem niepowtarzalnej kultury i nosicielem wielu kolejnych rewolucji dla całej ludzkości. Główną cechą kultury Rusów była wszędzie twórcza budowa wynalazków. 300 lat temu pamięć o starożytnym Słowiano-Aryjskim imperium Rusów została całkowicie wymazana z oficjalnych źródeł.

Przez tysiące lat na ogromnych przestrzeniach Eurazji tworzył swoją unikalną cywilizację wielki Ruski naród. Przodkowie Rusów i braterskich narodów to wspólnota białych ludzi, która w różnych czasach miała rozliczne nazwy, i która stała się źródłem niepowtarzalnej kultury i nosicielem wielu kolejnych rewolucji dla całej ludzkości. Główną cechą kultury Rusów była wszędzie twórcza budowa wynalazków. 300 lat temu pamięć o starożytnym Słowiano-Aryjskim imperium Rusów została całkowicie wymazana z oficjalnych źródeł. Zamiast prawdy spreparowano oszustwo, w którym Słowiańskie narody opisywano jako dzikusów odbierając im wszystkie kulturalne i technologiczne osiągnięcia u innych. To jest oszustwo wpajane przez wrogów mających złe zamiary. Dzisiaj ma ono status ogólnie uznanej wersji historii i powielane jest przez oficjalne środki masowego przekazu. Prawda nie zależnie od tego przedostaje się na zewnątrz. W szczególności, sądząc z osiągnięć naukowych narodu Rosyjskiego z ostatnich 300 lat to suwerennie można powiedzieć, że 80 procent z wynalazków zmieniających świat stworzyli Słowianie – Rusy.

Pierwowzór pierwszego samochodu:

Stworzony został przez chłopa z Niżno Nowogrodzkiej guberni Leonta Szamszurenkowa, a zademonstrowany w Petersburgu 01.11.1752 roku. Była to czterokołowa samo poruszająca się kolaska, która rozwijała prędkość do 15km/h. Był w niej także wiorsto-mierz – licznik pojazdu, który mierzył przebytą drogę.

02cr

Pierwsze na świecie udokumentowane praktyczne opracowanie aparatu latającego cięższego od powietrza:

Zostało wykonane przez Rosyjskiego uczonego Michaiła Wasiljewicza Łomonosowa. W 1754 roku zbudował model działający na zasadzie helikoptera z obrotowymi śmigłami. On również po raz pierwszy w świecie sformułował prawo zachowania materii zgodnie, z którym świat składa się z atomów. Opracował koło setki różnych fizycznych i meteorologicznych przyrządów w szczególności lepkościomierz do mierzenia gęstości, reflektometr do określenia współczynnika załamania światła, przyrząd do pomiaru twardości próbek, pirometr, anemometr, gazowy barometr, lunetę nocną, stał się prekursorem noktowizorów.

Maszyna tokarska ze zmechanizowanym wsparciem:

To wynalazek niejakiego Andrieja Konstantinowicza-Nartoa, sojusznika Łomonosowa w walce przeciwko obcej dominacji w rosyjskiej nauce.

Pierwsza oraz druga w Rosji 2-cylindrowa maszyna parowa:

 • zaprojektowana przez mechanika Iwana Iwanowiczicza-Połzunowa w 1763 roku
 • w 1764 roku w Barnauł zbudowano pierwszy egzemplarz.
 • James Watt, który był członkiem komisji przyjęcia wstępnego wynalazku Połzunowa w kwietniu 1784 roku w Londynie otrzymał patent na maszynę parową i znalazł się wśród jej wynalazców.

Następnej próby stworzenia samobieżnego pojazdu dokonał Rosyjski konstruktor i pomysłodawca inżynier Ivan Kulibin, którym jeździł po ulicach Petersburga w 1791 roku. Jego trójkołowy pojazd rozwijał szybkość do 16,2 kilometra na godzinę i zawierał prawie wszystkie główne składniki przyszłego samochodu wprowadzone przez niego jako pierwsze czyli: skrzynia biegów, hamulec, koło zamachowe (zębatki), toczone łożyska.

04cr

Pierwszy dwukołowy, całkowicie metalowy pojazd pedałowy:

W 1801 roku chłop pańszczyźniany (kowal), wynalazca, mieszkający na Uralu Jefim Artamonow w fabryce znajdującej się w Niżnym Tagile zbudował pierwszy dwukołowy całkowicie metalowy pojazd pedałowy (rower), który potem nazwał „białym sibiedem(?)”.

Kto naprawdę stworzył żarówkę?

Rok 1802 i Sankt Petersburg to początek prac nad żarówką. Właśnie wtedy profesor fizyki Wasilij Iwanowicz Pietrow przepuścił prąd elektryczny przez dwa pręty z węgla drzewnego. Pomiędzy nimi przemieścił się płomień odkrywając nieznane wcześniej właściwości energii elektrycznej dając ludziom możliwość otrzymania jaskrawego światła i ciepła. Główny wkład w stworzenie żarówki elektrycznej wnieśli rosyjscy inżynierowie Paweł Jabłoczkow i Aleksandr Łodygin.

Wynalezienie systemu prądu trójfazowego:

Pół Rosjanin, pół Polak, Michał Doliwo-Dobrowolski to wynalazca systemu trójfazowego prądu. W 1888 roku zbudował on pierwszy trójfazowy generator prądu zmiennego z wirującym polem magnetycznym.

05cr

Pierwszy napęd gąsienicowy dla traktora:

W 1837 roku sztabs-kapitan Dymitr Andrejewicz Zagriażski zaprojektował omawiane urządzenie, a w 1879 roku rosyjski wynalazca Fiodor Abramowicz Blinow otrzymał na nie patent. Gotowy produkt nazwał parowozem gruntowych dróg.

06cr

Atlas topograficzny anatomii:

W 1853 roku Nikołaj Iwanowicz Pirogow jako pierwszy na świecie opracował atlas topograficzny anatomii nie mając analogów. Oprócz tego jego wynalazkami są:

 • narkoza
 • gips
 • i wiele innych rzeczy bez, których nie można myśleć o dzisiejszej medycynie

Stereoskopowy aparat fotograficzny

Iwan Fiodorowicz Aleksandrowski w 1854 roku jako pierwszy na świecie wynalazł stereoskopowy aparat fotograficzny.

07cr

Pierwszy aparat do zdjęć pod wodą:

W latach 1875-1887 Wiaczesław Srezniewski opracował pierwszy aerofoto aparat i wodoszczelną kamerę do zdjęć podwodnych.

Opatentowanie konstrukcji aparatu robiącego kolorowe zdjęcia:

Siergiej Prokudin-Gorski w 1905 roku jako pierwszy otrzymał patent na aparat fotograficzny do kolorowej kinematografii.

Opracowanie konstrukcji prostoliniowego wyjścia przemieszczających się mechanizmów bez par kołowych:

Ten opracowany w 1860 roku wynalazek to dzieło wielkiego matematyka Pafnucego Czebyszewa. Urządzenie to nazwano stopo-chodzącą maszyną.

08cr

 

Twórca teorii struktury związków organicznych:

Aleksander Michajłowicz Butlerow jako pierwszy sformułował teorię struktury związków organicznych w 1861 roku.

Publikacja pracy “Odruchy mózgu”:

Iwan Michajłowicz Sieczenow to twórca ewolucyjnej oraz innych szkół fizjologii. W roku 1863 roku opublikował swoją fenomenalną pracę „Odruchy mózgu”.

Pierwsza na świecie maszyna do zbioru zboża:

W 1868 roku wynaleziono pierwszą w świecie maszynę do zbioru zboża typu kombajn nazwaną „żniwiarka zboża na pniu”. Był to wynalazek Andreja Własenko.

09cr

 

Prawo okresowości pierwiastków chemicznych:

Odkrył w 1869 roku Dmitrij Iwanowicz Mendelejew. Następnie utworzył tabelę tej samej nazwie.

Pierwsze na świecie hiperboloidalne konstrukcje oraz metalowe, siatkowe konstrukcje i łukowe pokrycia stropowe:

Władimir Grigoriewicz Szuchow stał się wynalazcą pierwszych w świecie hiperboloidalnych konstrukcji i metalowych siatkowych konstrukcji i łukowych pokryć stropowych. Jest autorem projektów oraz konstrukcji technicznych, szefem budowy pierwszych rosyjskich instalacji ropociągowych i rafinerii naftowej z pierwszymi rosyjskimi urządzeniami do przetwórstwa ropy naftowej. Wniósł wybitny wkład w technologię przemysłu naftowego i transportu rurociągowego.

Pierwszy silnik benzynowy

To wynalazek Kapitana Rosyjskiej floty, Serba Ogniesława Kostowicza (Stepanowicza) stworzony w 1879 roku.

Pierwsza łódź podwodna z napędem elektrycznym:

Polsko-Rosyjski inżynier Stefan Drzewiecki w 1880 roku skonstruował pierwszą na świecie łódź podwodną z silnikiem elektrycznym.

10cr

Tramwaj elektryczny:

Pierwszy w świecie tramwaj elektryczny to wynalazek inżyniera artylerii Fiodor Pirotski. Rozpoczął on swoją pracę na ten temat w Petersburgu w 1880 roku.

Schemat rakietowego obiektu latającego:

Nikołaj Iwanowicz Kibalczicz pierwszy na świecie opracował schemat rakietowego obiektu latającego.

11cr

Pierwszy na świecie samolot:

Dokumenty historyczne niezaprzeczalnie dowodzą, że pierwszy w świecie samolot został stworzony w Rosji przez Aleksandra Fiodorowicza Możajskiego. 3 listopada 1881 roku otrzymał pierwszy w świecie patent na samolot zbudowany we wrześniu 1876 roku

Było to 20 lat przed braćmi Wright (“niesprawiedliwość”) którym to oficjalnie, ale całkowicie niezasłużenie przypisuje się ten wynalazek.

12cr

Hydrosamolot:

W 1912 roku stworzył go Dmitrij Pawłowicz Grigorowicz.

Pierwszy samochód z silnikiem spalinowym 2 KM:

Zbudowany został w Sankt Petersburgu w maju 1896 roku przez Ewgenija Aleksandrowicza Jakowlewa.

Spawarka elektryczna i inne:

Do elektrycznego spawania metali wymyślona została i po raz pierwszy zastosowana w 1882 roku przez Ruskiego wynalazcę Nikołaja N. Benardosa (Stanisław Olszewski, był współwynalazcą).

Do tego, osoba ta jest właścicielem ponad innych 200 wynalazków, np:

 • szybkowaru
 • maszyny do młócenia
 • kotła parowego
 • pneumatycznego urządzenia do podlewania
 • kotła parowego z wirującymi łopatkami
 • łodzi połowowych
 • krany do turbin dla elektrowni wodnych
 • dziesiątki modyfikacji zamków (kłódek)
 • podnośników
 • pocisków z przesuniętym centrum
 • pralki automatycznej

Pierwsza giętka błona fotograficzna:

A także krótkoogniskowy obiektyw z natychmiastową fotomigawką zostały wynalezione 1883 roku przez Rosyjskiego fotografa Iwana Bołdyrewa.

Automatyczna centrala telefoniczna:

To wynalazek Michaiła Filipowicza Freudenberga, opracowany w 1893 roku.

Projektor filmowy:

To wynalazek Josifa A. Timczenko stworzony w 1893 roku.

Transmisja radiowa:

To wynalazek wielkiego (największego w historii?) Serbskiego naukowca Nikoli Tesli . Następnie w roku 1895 ponowił go fizyk i elektotechnik profesor Aleksandr Stiepanowicz Popow. Ich wynalazek następnie został skopiowany (ukradziony) przez Włocha Guglielmo Marconiego bez podania źródeł.

Teoria budowy rakiet oraz teoria obecności życia w kosmosie:

Konstantin Edwardowicz Ciołkowski (polskiego pochodzenia) stworzył teorię budowy rakiet i bronił idei różnych form życia we wszechświecie. Był pierwszym teoretykiem i propagatorem eksploracji kosmosu przez ludzi.

System sterowania bezprzewodowego:

Nikołaj Pilczikow (Ukraina) w 1898 roku jako pierwszy na świecie stworzył i z powodzeniem zademonstrował system sterowania bezprzewodowego, odkrył również zjawisko elektronicznej fotografii i sformułował jej zasady. Przeprowadził fundamentalne badania nad jonizacją atmosfery i polaryzacją światła. Stworzył mnóstwo zadziwiających, oryginalnych przyrządów i urządzeń z których wiele nosi jego imię w tym m.in. pierwowzór współczesnego skafandra.

13cr

Nauki biogeochemii i radiogeologii:

Badacz Władimir Iwanowicz Wiernadski stworzył nauki biogeochemii, radiogeologii i wiele innych szkół naukowych.

Nauka o wyższych czynnościach nerwowych:

Iwan Pietrowicz Pawłow wyznawca Sieczenowa stworzył naukę o wyższych czynnościach nerwowych i zrozumieniu procesów regulacji trawienia.


XX WIEK:

Spadochron plecakowy:

Gleb E. Kotielnikow wynalazł w 1911 roku pierwszy plecakowy spadochron.

14cr

Automatyczna gwintówka:

W 1912 roku Władimir Grigoriewicz Fiodorow skonstruował pierwszą w świecie automatyczną gwintówkę a następnie w 1916 roku karabin automatyczny.

15cr

Pierwsza węglowa maska przeciwgazowa:

Profesor Nikołaj Zielinski opracował pierwszą węglową maskę przeciwgazową posiadającą zdolność pochłaniania szerokiej gamy substancji trujących.

Twórca amerykańskiego lotnictwa:

W latach dwudziestych XX wieku ponad 200-stu naukowców, pisarzy, filozofów zostało wydalonych z Rosji. I kto teraz przypomni sobie, że na przykład twórcą amerykańskiego lotnictwa był rosjanin polskiego pochodzenia, Igor Sikorski.

Pierwsze telewizory:

Pierwsze telewizory pojawiły się dzięki dzięki Borisowi Rozing i Władimirowi Zworikinowi.

Pierwsze magnetofony:

Pierwsze magnetofony, wideomagnetofony (magnetowidy) wcielił w życie Ruski emigrant Aleksandr Poniatow.

16cr

Wysokonapięciowy rtęciowy prostownik:

Walentin P. Wołogdin w 1919 roku stworzył pierwszy w świecie wysokonapięciowy rtęciowy prostownik z płynną katodą. Opracował on również piec indukcyjny wykorzystujący prąd o wysokiej częstotliwości w przemyśle.

Półprzewodnikowy przyrząd do wzmacniania i generowania fal elektromagnetycznych:

Oleg Władimirowicz Łosiew stworzył w 1929 roku pierwszy w świecie półprzewodnikowy przyrząd do wzmacniania i generowania fal elektromagnetycznych a do tego w 1923 roku wykonał diodę świecącą wyprzedzając o 50 lat analogiczne amerykańskie opracowanie.

Odkrycie kauczuku syntetycznego:

To wynalazek Siergieja Wasiljewicza Lebiediewa z roku 1927.

Elektrotechniczny silnik rakietowy:

Walentin Pietrowicz Głuszko w latach 1929-1933 skonstruował pierwszy w świecie elektrotechniczny silnik rakietowy.

17cr

Pierwszy przeszczep płuc:

Władimir Pietrowicz Demichow to twórca transplantologii. Do tego, jako pierwszy na świecie w latach 1947-1954 zrealizował przeszczep płuc, pomostowanie tętnic wieńcowych. Oprócz tego, jako pierwszy wymyślił i stworzył model sztucznego serca.

Nowa nauka – geochemia izotopów:

Aleksandr Winogradow w 1950 roku stworzył nowy kierunek w nauce: geochemię izotopów.

Nowoczesna dynamika plazmy:

Aleksiej Iwanowicz Morozow jeden z twórców nowoczesnej dynamiki plazmy staje się autorem całego szeregu plazmo-dynamicznych systemów takich jak stacjonarne silniki plazmowe i akcelerator plazmowy, wielkiej mocy stacjonarny kwazi-akcelerator plazmy, systemy optyczne obiektywu i wiele innych.

Projektant ponad 100 typów samolotów:

Pod kierunkiem Andrieja Tupolewa zaprojektowano ponad 100 typów samolotów, z których 70 zbudowano seriami. Na jego samolotach ustanowiono 78 rekordów światowych.

Twórca pierwszej elektrowni atomowej, pierwszej atomowej łodzi podwodnej i pierwszej bomby wodorowej:

Igor Wasiljewicz Kurczatow zainicjował pierwszą na świecie elektrownię atomową uruchomioną w 1954 roku, pierwszą na świecie łódź podwodną o napędzie atomowym i pierwszą na świecie bombę wodorową.

Podwaliny w budowie lasera:

Opracowania Nikołaja Basowa i Aleksandra Prochorowa w dziedzinie elektroniki kwantowej odegrały kluczową rolę w poznaniu działania lasera. W 1955 roku rozwinęli różne typy laserów włączając w to wieloimpulsowe i wielokanałowe. Basow zajmował się nie tylko fundamentalnymi badaniami w dziedzinie generatorów i wzmacniaczy ale również teoretycznie uzasadniał wykorzystanie technologii laserowej w syntezie termojądrowej.

18cr

Pierwsze batalistyczne i geofizyczne rakiety:

Pod kierunkiem Siergieja Korolowa (Koralewa) stworzono w 1933 roku balistyczne i geofizyczne rakiety. W 1957 roku wysłano pierwszego sztucznego satelitę (sputnika) Ziemi a następnie sputniki o różnych zastosowaniach Elektron, Błyskawica 1, Kosmos, sondy i inne. Statki kosmiczne Wostok, Woschod, na których po raz pierwszy w historii dokonano kosmicznego lotu człowieka w 1961 roku i wyjścia człowieka w kosmos w 1965 roku.

Pierwszy na świecie wzór telefonu komórkowego:

W 1957 roku Leonid Iwanowicz Kuprijanowicz opracował pierwszy w świecie wzór telefonu komórkowego LK-1 o wadze 3kg. W późniejszych wzorach z 1958 roku jego wagę zmniejszono do 0,5 kg.

19cr

Pierwszy komputer osobisty na świecie:

Pierwszy na świecie komputer osobisty nie został wynaleziony przez amerykańską firmę Apple Computers w 1975 roku a 7 lat wcześniej a w ZSRR (w 1968 roku) przez radzieckiego konstruktora z Omska Arsenija Anatolowicza Gorochowa. Autorskie świadectwo o numerze 383005.

20cr

Pierwsza operacja leczenia jaskry:

Chirurg Światosław Fiodorow w 1973 roku jako pierwszy w świecie dokonał operacji leczenia jaskry.

Superkomputery Elbrus i projekt budowy procesorów Pentium:

Władimir Mstislawowicz Pentkowski projektant radzieckich superkomputerów Elbrus i wysokiego poziomu języka programowania EL 76 od 1995 roku jest głównym architektem procesorów pentium i projektantem kolejnych pokoleń procesorów intel. Nie jest tajemnicą, że słynna Dolina Krzemowa w USA w znacznym stopniu zawdzięcza swoją sławę ruskim programistom.

Teoria niejednorodności przestrzeni:

Nikołaj Lewaszow sformułował w 1994 roku teorię niejednorodność przestrzeni objaśniając całą żywą i martwą przyrodę.

Wiele innych odkryć i osiągnięć ruskich wynalazców i uczonych są przemilczane i pomniejszane w nauce, na przykład odkrycia w zakresie wolnej energii i antygrawitacji. Bardzo często stoją za tym siły przeciwstawiające się społecznemu postępowi w celu utrzymania swojej władzy. Są to socjalne pasożyty. Najczęściej ich kapitały nagromadzone nieuczciwą drogą i prosta ignorancja nie pozwalają im zrozumieć pożytku a nawet możliwości licznych wygód z najnowszych wynalazków.

Te siły podobnie jak szalejący nowotwór osłabiają naszą cywilizację starając się ją zniszczyć nie zdają sobie sprawy, że zginą wraz z nią. Wkład Rosjan (Słowian) w rozwój światowej technosfery i kultury jest ogromny. Dlaczego więc oficjalne media nie mówią o tym i zamiast tego serwują judo-historyczne pomyje o wielkiej przeszłości a znaczy to, że i prawdziwych ruskich ludziach (Słowianach). Spojrzyjmy czego nie osiągnięto przez to. Wiele tysiącleci Rusowie powstrzymywali ataki na swoje państwo póki nie zapomnieli o swoich korzeniach. Dzieki temu stanęli na progu katastrofy, w której mogą zniknąć jako naród. Jak to zatrzymać? Zacząć od początku i przypomnieć sobie kim jesteśmy, aby przeżyć.

Źródła: opracowanie własne, treborok

More in Nauka

MenWorld.pl to lifestylowy magazyn dla mężczyzn. Na łamach naszej witryny internetowej można przeczytać artykuły z wielu dziedzin, które powinny zainteresować prawdziwego faceta. Nasi redaktorzy tworzą teksty o motoryzacji, podróżach, modzie, nowych technologiach oraz kulturze. Każdego dnia pojawiają się kolejne artykuły pisane w formie blogowej.

Copyright © 2015-2018 MenWorld.pl | DiGnet Media