Site icon MenWorld.pl

Oni uważają, że politycy zarabiają za mało, a pielęgniarki za dużo!

Oni uważają, że politycy zarabiają za mało, a pielęgniarki za dużo! Fot. mat. wł.

Oni uważają, że politycy zarabiają za mało, a pielęgniarki za dużo! Fot. mat. wł.

W najnowszym raporcie przygotowanym przez No Fluff Jobs Polacy wyrazili swoją opinię o tym, kto według nich zarabia za dużo, a kto za mało. Niemal 90 proc. Polaków zgodnie stwierdziło, że politycy powinni zarabiać mniej, co oznacza, że pozostałe ok. 10 proc. badanych może uważać, że politycy zarabiają za mało. Jak wyglądają dokładne dane?

Politycy zarabiają za mało? Raport No Fluff Jobs obnaża prawdę

Zawody z polityką w Polsce nie cieszą się wielką sympatią wśród obywateli naszego kraju. Najnowszy raport No Fluff Jobs „Ranking zawodów 2024. Jak Polki i Polacy oceniają wybrane profesje?”, pokazuje, że aż 86 proc. z ankietowanych twierdzi, że politycy zarabiają zdecydowanie za dużo. Oznacza to tyle, że 13 proc. z nich może twierdzić, że politycy zarabiają za mało. Ponadto, u 70 proc. ankietowanych ten zawód budzi negatywne skojarzenia. a 39. proc. uznaje, że zawód ten ma małe znaczenie dla społeczeństwa.

Oni uważają, że politycy zarabiają za mało, a pielęgniarki za dużo!
Oni uważają, że politycy zarabiają za mało, a pielęgniarki za dużo!

Przeczytaj także: Yanosik podsumowuje rok. Ile fotoradarów jest w Polsce, a ile będzie w 2024?

Drugim zawodem, który spotkał się z negatywnym odbiorem wśród ankietowanych, jest zawód influencera i influencerki. Z raportu No Fluff Jobs wynika, że osoby 69 proc. badanych uważa, że osoby w tym zawodzie powinny zarabiać zdecydowanie mniej. Na trzecim miejscu, z wynikiem 54 proc., znajdują się prawnicy i prawniczki, natomiast lokatę poza podium zajęli zawodowi sportowcy (45 proc. wskazań).

Jeśli chodzi o wpływ zawodów na społeczeństwo, 61 proc. ankietowanych twierdzi, że niskie znaczenie społeczne ma zawód influecnera i influencerki. Na drugim miejscu znalazł się zawód polityka z wynikiem 39 proc., a podium zamykają specjaliści i specjalistki ds. marketingu (29. proc odpowiedzi).

Oni uważają, że politycy zarabiają za mało, a pielęgniarki za dużo!
Politycy i influecerzy, według Polaków, zarabiają za dużo. Fot. Unsplash

Jakie zawody zarabiają za mało, mając jednocześnie największy wpływ społeczny?

Skoro już wiemy, w jakich zawodach według Polaków zarabia się za dużo i jakie z nich nie mają znaczenia w społeczeństwie, pora przyjrzeć się tym, które nie tylko są odpowiednio wynagradzane, ale także tym, w których zarobki są mniejsze, niż powinny. Według ankietowanych zawodami, których zarobki są odpowiednie, są przede wszystkim osoby zajmujące się księgowością (60 proc. odpowiedzi), przedstawicielstwem handlowym (56 proc.) oraz programowaniem (52 proc.).

Programiści i programistki IT, jak i reszta zawodów zajmujących się technologią, to osoby wykonujące często niewidzialną pracę, która niezwykle ułatwia nam życie. To dzięki pracy zespołów IT w trakcie pandemii udało nam się sprawnie przenieść codzienność do świata wirtualnego. To im w dużej mierze zawdzięczamy m.in. łatwy dostęp do konsultacji lekarskich online, szybki obieg dokumentacji medycznej, płatności internetowe czy możliwość załatwiania urzędowych spraw przez Internet, bez stania w kolejkach. Znaczenie społeczne pracy w programowaniu, choć niewidoczne na pierwszy rzut oka, jest nieocenione i będzie rosnąć w miarę dalszego rozwoju technologii.

Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs

Osoby biorące udział w ankiecie No Fluff Jobs „Ranking zawodów 2024. Jak Polki i Polacy oceniają wybrane profesje?” stwierdziły, że za mało za swoją pracę dostają pielęgniarki i pielęgniarze (65. proc. badanych), osoby zajmujące się rolnictwem (59 proc.) oraz nauczyciele i nauczycielki (54 proc.). To głównie te zawody uznawane są za te, które mają największy wpływ na społeczeństwo. Pielęgniarze i pielęgniarki zajęli tutaj drugie miejsce (75 proc.), nauczyciele i nauczycielki trzecie (54 proc.). Na pierwszym miejscu wśród zawodów, które mają największy wpływ wywierany na społeczeństwo, są lekarze i lekarki, których wskazało 80 proc. ankietowanych (zawód ten zajął piąte miejsce pod względem najsłabiej opłacanych zawodów).

Oni uważają, że politycy zarabiają za mało, a pielęgniarki za dużo!
Zawody medyczne wywierają największy wpływ na społeczeństwo, jednocześnie będąc najsłabiej wynagradzanymi. Fot. Unsplash

Jakie zawody wzbudzają u nas pozytywne emocje?

Polacy nie przepadają za politykami (70 proc.) i influecnerami (54 proc), a kto znajduje się po drugiej stronie balustrady? Według ankiety No Fluff Jobs Polacy darzą największą sympatią zawdy medyczne – zawód pielęgniarski budzi pozytywne skojarzenia u 71 proc. ankietowanych, a lekarski u 66 proc. osób biorących udział w ankiecie. Podobnym wynikiem mogą pochwalić rolnicy, których wskazało 63 proc. osób. Co ciekawe, policjanci i policjantki wzbudzają najmniej sympatii wśród 22 proc. ankietowanych.

Jak prezentują się zawody pod względem płci? No Fluff Jobs zapytał ankietowanych, jaka płeć dominuje w poszczególnych zawodach. 88 proc. Polaków uważa, że zawód lekarski jest neutralny, choć dane z GUS-u podają, że niemal 60 proc. osób wykonujący zawód medyczny to kobiety. Podobnie jest w przypadku zawodu nauczyciela – wg. 67 proc. ankietowanych jest to zawód neutralny płciowo, jednak dane pokazują, że 80 proc. osób w tej profesji to kobiety. Najbardziej “męskim” zawodem zdaniem ankietowanych jest rolnictwo (52. proc.), praca w policji (46 proc.) i programowanie (39 proc.).

Oni uważają, że politycy zarabiają za mało, a pielęgniarki za dużo!
Ankietowani No Fluff Jobs twierdzą, że rolnicy, tak samo jak pielęgniarze i pielęgniarki, zarabiają za mało, a ich wpływ na społeczeństwo jest porównywalnie duży. Fot. Unsplash

Źródło: opr. wł./info. prasowa

Exit mobile version