skala kardaszewa
Opowiadając o tematyce kosmicznej nie sposób nie wspomnieć o pewnym rosyjskim astronomie Mikołaju Kardaszewie, który zapoczątkował pewną umowną skalę zaawansowania inteligentnej cywilizacji. Założył on całkiem słusznie, że wraz z rozwojem wzrasta zapotrzebowanie na energię. To właśnie ona stała się wyznacznikiem, za pomocą którego wytyczono kilka poziomów rozwoju cywilizacji.