ogniste tornado
Człowiek od niepamiętnych czasów starał się okiełznać otaczające nas żywioły. Moment odkrycia ognia był początkiem drogi, po której stale się poruszamy. Kolejne przystanki pojawiają się w różnych odstępach czasu – jedne są potężnymi dworcami, inne zaledwie małą ławeczką, ale wszystkie w jakiś sposób przybliżają nas do celu ostatecznego – pełnej kontroli nad siłami natury.