Najnowsza edycja raportu BP pt. „Perspektywy dla rynku energetycznego” zawiera rozważania na temat najważniejszych czynników niepewności, które mogą wpływać na sytuację na globalnych rynkach energetycznych do roku 2040. W analizowanym okresie największa niepewność dotyczy konieczności dostarczenia większej ilości energii niezbędnej do wsparcia dalszego wzrostu gospodarczego oraz rosnącej zamożności, a także potrzeby przyspieszenia transformacji energetycznej przy dużym zaangażowaniu technologii niskoemisyjnych. Rozpatrywane scenariusze wskazują na dwutorowe wyzwania, z którymi zmagać się będzie świat. Raport rozważa także szereg innych zagadnień, w tym możliwość eskalacji sporów handlowych oraz wpływ znacznego zaostrzenia przepisów dotyczących tworzyw sztucznych.