era transhumanizmu
Transhumanizm to, według Wikipedii, ruch intelektualny, kulturowy oraz polityczny postulujący możliwość i potrzebę (ale nie konieczność) wykorzystania nauki i techniki do przezwyciężenia ludzkich ograniczeń i poprawy kondycji ludzkiej. Szczególnie istotne są dziedziny takie jak neurotechnologia, biotechnologia oraz nanotechnologia. Oficjalna definicja niewiele nam jednak mówi o głębszej istocie tego pojęcia. Pojęcia, którym być może będzie określana następna epoka historyczna. Do szerokiej realizacji zagadnienia jeszcze bardzo daleka droga, niemniej epoką atomu zaczęliśmy nazywać czasy tuż po tym, kiedy nauczyliśmy się ów atom wykorzystywać. Podobnie może nastąpić era transhumanizmu.
internet rzeczy
Pojęcie „Internetu Rzeczy” w języku polskim brzmi jak coś dziwnego, nierealnego. Nazwa nie tłumaczy niczego, ani nawet nie zbliża nas do zrozumienia. Bardziej trafne byłoby określenie „Internetu Danych”, ale to wciąż tylko pusty termin. To, co się za nim kryje, jest znacznie bardziej fascynujące.