Używki
Celem badania holenderskich ekspertów było potwierdzenie hipotezy, że ekspozycja na bodźce wywołujące agresję zwiększa subiektywną agresję wśród osób spożywających alkohol, podczas gdy u osób palących marihuanę skłonność do agresywnych zachowań jest mniejsza. Dla potwierdzenia tej teorii naukowcy z Maastricht przeprowadzili eksperyment z udziałem 61 osób. W grupie badanych znalazło się 20 osób uzależnionych od alkoholu, 21 osób regularnie palących marihuanę oraz tzw. grupa kontrolna, czyli 20 osób nie korzystających z żadnej z tych używek.