Możesz otrzymać zwrot kosztów za dojazd do pracy! Zobacz jak!

Zwrot kosztów dojazdu do pracy może pomóc wielu osobom. Zwłaszcza, że coraz bardziej popularne stają się samochody elektryczne, a tych żadna obecna ustawa nie obowiązuje.

Ograniczenia w płatności gotówką
Możesz otrzymać zwrot kosztów za dojazd do pracy! Zobacz jak!

Zwrot kosztów

Tzw. „kilometrówka” to temat poruszany ostatnio dość często. Do tej pory w swoich zapisach nie posiadała żadnej informacji dotyczącej samochodów ani elektrycznych, ani hybrydowych, nie mówiąc o innych autach zasilanych paliwami alternatywnymi jak wodór. Ale to ma się zmienić. Jak informuje wykaz prac legislacyjnych rządu:

„Projektowana zmiana ma na celu wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym lub hybrydowym, ale także napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii” – poinformowano.

Reklama

W obecnych czasach przydałoby się również zainteresować obecnymi stawkami użytkowania samochodów prywatnych w celach służbowych, gdyż obecnie stawki mają już swoje lata, a zarówno cena paliwa jak i koszt przejechania kilometra ciągle rosną.

zwrot kosztów
Możesz otrzymać zwrot kosztów za dojazd do pracy! Zobacz jak!

Informacje na temat obecnych stawek i sposobu ich rozliczania można znaleźć na wielu stronach. Natomiast problem pojawia się dopiero, gdy użytkujemy auto BEV lub PHEV, gdyż żaden ich jeszcze nie obowiązuje.

„Aby obywatele i podmioty mogli korzystać z przepisów prawnych umożliwiającym im zwrot kosztów używania pojazdów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym, napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii konieczne jest dokonanie zmiany delegacji ustawowej, na podstawie której minister właściwy do spraw transportu określi warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu używania pojazdów prywatnych” 

Jakie będą to stawki dowiemy się zapewne jak już rząd ustali wstępne założenia. Ja osobiście nie spodziewałbym się wysokich stawek, gdyż jak już powszechnie wiemy rząd nie sprzyja przedsiębiorcom.

Reklama