Projekt „Mój rower elektryczny” ruszył! Jaki rower kupisz?

Od dziś, tj. 4 lipca, możesz ubiegać się o dofinansowanie na zakup rowera elektrycznego. Program „Mój rower elektryczny” będzie realizowany w latach 2025-2029!
Projekt Mój rower elektryczny ruszył! Jaki rower kupisz? Projekt Mój rower elektryczny ruszył! Jaki rower kupisz?
Projekt Mój rower elektryczny ruszył! Jaki rower kupisz?

Projekt „Mój rower elektryczny ” oficjalnie wystartował! Z dniem 4 lipca 2024 roku osoby, które planują zakup roweru elektrycznego, mogą ubiegać się o dofinansowanie z rządowego programu. Jakie jednoślad możemy kupić? Jakie są wymogi?

300 milionów w budżecie. Program „Mój rower elektryczny” ruszył

Z dniem 4 lipca 2024 roku, oficjalnie wystartował rządowy program dofinansowania „Mój rower elektryczny”, który będzie realizowany w latach 2025-2029. Budżet programu wynosi 300 milionów złotych, a samo dofinansowanie będzie realizowane w ramach refundacji po zakupie roweru elektrycznego.

Przeczytaj także: TRYBECO Terra 28 – test. Rower elektryczny, który pozytywnie zaskakuje

Reklama

Wsparcie przewidziane jest nie tylko dla osób, które chcą kupić nowy rower elektryczny, ale także dla tych, którzy rozglądają się za rowerami cargo i wózkami rowerowymi. Program „Mój rower elektryczny” przewiduje dofinansowanie dla więcej niż jednego pojazdu.

Konsultacje trwają od 04.07.2024 r. do 18.07.2024 r.

Rowery elektryczne z dofinansowaniem! To kwestia czasu!; Projekt Mój rower elektryczny ruszył! Jaki rower kupisz?
Elektryki z dofinansowaniem! To zwiększy ich popularność! Fot. MenWorld

Na jaki rower elektryczny otrzymamy dofinansowanie?

Program „Mój rower elektryczny” przewiduje dofinansowanie dla określonej grupy pojazdów elektrycznych. Jaki zatem rower możemy kupić?

Rower elektryczny, w którego przypadku dotacja może wynosić do 50 procent kosztów kwalifikowanych, jednak kwota ta nie może przekraczać 5000 złotych. Pojazd musi być nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż 24 miesiące przed momentem zakupu. Do tego wszystkiego musi zostać wyposażony w akumulator litowo-jonowy lub podobny o pojemności minimum 10Ah, elektryczny napęd wspomagający uruchamiający się w momencie rozpoczęcia pedałowania, a zasięg minimalny wspomagania musi wynosić 50 km. Do tego wszystkiego akumulator ma mieć możliwość ładowania z domowego gniazdka elektrycznego.

Kolejnym pojazdem jest elektryczny rower cargo, czyli transportowy, w przypadku którego dotacja również może wynosić do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak w tym przypadku kwota nie może przekroczyć 9000 złotych. Warunki są takie same jak w przypadku roweru elektrycznego, podobnie jak i specyfikacja. Takie same warunki jak przy rowerze cargo musi spełniać także wózek rowerowy. Dofinansowanie prezentuje się tak samo – do 50 proc. kosztów kwalifikacyjnych i nie więcej niż 9 tys. złotych.

Rowery elektryczne z dofinansowaniem! To kwestia czasu!: Projekt Mój rower elektryczny ruszył! Jaki rower kupisz?
Projekt Mój rower elektryczny ruszył! Jaki rower kupisz? fot. MenWorld

Kto może skorzystać z dofinansowania? Jakie są warunki?

Z dokumentu programu „Mój rower elektryczny” możemy wyczytać, że dofinansowanie przewidziane jest dla:

 1. osób fizycznych;
 2. jednostek samorządu terytorialnego;
 3. przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz.U. 2024 poz. 236).Przedsiębiorstwa, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie muszą prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną:
  • 49.41.Z – transportu drogowego towarów;
  • 53.10.Z – działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego);
  • 53.20.Z – pozostała działalność pocztowa i kurierska;
  • 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
Rowery elektryczne z dofinansowaniem! To kwestia czasu!; Projekt Mój rower elektryczny ruszył! Jaki rower kupisz?
Elektryki z dofinansowaniem! To zwiększy ich popularność! Fot. MenWorld

Warunki dofinansowania prezentują się następująco:

 1. zakupiony pojazd musi być oznakowany (naklejka) w okresie trwałości;
 2. zakupiony pojazd musi być nowy;
 3. dofinansowanie nie zostanie udzielone na pojazd sfinansowany z wykorzystaniem leasingu;
 4. dofinansowanie nie zostanie udzielone na zakup elementów (wyposażenia), które stanowią wymaganą część pojazdu natomiast zostały wybrane/skonfigurowane jako opcja „zamienna” w stosunku do wersji standardowej pojazdu, oferowanej przez producenta/sprzedawcę;
 5. okres trwałości wynosi 2 lata liczony od daty zakończenia realizacji inwestycji (zakupu pojazdu); 
 6. pojazd objęty dofinansowaniem musi zostać zarejestrowany na Policji oraz oznakowany specjalnym numerem umieszczonym na ramie pojazdu;
 7. beneficjent jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu całości albo części dofinansowania, jeżeli wykorzystał je niezgodnie z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie lub w umowie o dofinansowanie, w tym pobranych przez niego nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
 8. dofinansowanie będzie wypłacone tylko w formie refundacji po zakupie pojazdu;
 9. nie podlega dofinansowaniu pojazd, dla którego w dniu złożenia wniosku minął okres trwałości, tj. upłynęło więcej niż 2 lata od dnia zakupu pojazdu;
 10. w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną dla Beneficjentów wskazanych w ust. 7.4 pkt. 2 i 3, będzie udzielane na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
 11. wnioskodawcy mogą ubiega się o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu przy czym zakup każdego pojazdu traktowane jest jako osobne przedsięwzięcie. W przypadku kradzieży lub szkody całkowitej dofinansowanego pojazdu, dopuszcza się ponowne ubieganie się o dofinansowanie kolejnego pojazdu przez tego samego beneficjenta.
 12. dofinansowanie nie będzie udzielane na koszty przedsięwzięcia, które zostały dofinansowane 
  z publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Źródło: opr. wł./GOV

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama