Elektroniczny System Poboru Opłat viaTOLL pod kontrolą GITD

Generalny Inspektor Transportu Drogowego przejął wszystkie prawa i obowiązki GDDKiA, które wynikają z umów zawieranych z użytkownikami viaTOLL. System poboru opłat, a także inne elementy wchodzące w jego skład stają się własnością GITD. Czy po 03.11 zmiany wpłyną na kierowców? Generalny Inspektor Transportu Drogowego zapewnia, że zarówno sposób uiszczenia opłaty jak i środki zgromadzone na koncie nie przepadają. Dlatego też urządzenia pokładowe, które posiadają użytkownicy systemu działają na tej samej zasadzie do czasu, kiedy umowa przestanie obowiązywać.

 

Źródło: Businessinsider.pl.