Badanie ojcostwa i pokrewieństwa dotyczy najczęściej rozwiania wątpliwości co do tożsamości ojca dziecka. Testy takie mogą być wykonywane na bezpośrednie życzenie osób, których dotyczy ta sprawa (potencjalnego ojca, a także dziecka), jak i na wniosek sądu. Przy badaniu na własne życzenie konieczna jest zgoda obojga rodziców, a więc i potencjalnego ojca. W przypadku nakazu sądu wnioskowi takiemu trzeba się po prostu podporządkować. 

Badanie ojcostwa i pokrewieństwa

Ustalenie ojcostwa to w wielu przypadkach bardzo ważna kwestia, która wymaga badań zapewniających możliwie maksymalną wiarygodność. Stosowane dzisiaj testy DNA oparte o 24 markery dają 99,99% pewności co do wyników. Takie badanie DNA jest więc maksymalnie wiarygodne. Polega ono na porównaniu materiałów genetycznych pobranych od dziecka oraz potencjalnego ojca. Wykonuje się tego typu test DNA w przypadku nieustalonego ojcostwa lub gdy jakaś okoliczność rodzi podejrzenie pokrewieństwa. Po analizy materiału genetycznego sięgać mogą sami zainteresowani, poprosić o nie może również sąd.

Badania DNA na ojcostwo

W przypadku testów na ojcostwo wykonywanych na polecenie sądu muszą być one wykonywane albo w Instytucie Genetyki Sądowej, albo przez laboratorium badawcze akredytowane do wykonywania takich badań. Badanie polega na porównaniu profili genetycznych dziecka i potencjalnego ojca. Testy DNA na ojcostwo oparte są na zaawansowanych metodach biologii molekularnej. Badanie wykonuje się metodą PCR. Stosuje się w nim obecnie 24 markery genetyczne stylu STR. Podstawą jest wymaz z wewnętrznej strony policzka pobranych zgodnie z zaleceniami. Test można wykonać w laboratorium lub pobrać wymaz samodzielnie w domu.  Zamawiając test na ojcostwo z wymazu, otrzymujesz:

  • zestaw do samodzielnego pobrania wymazów,
  • transport pobranych materiałów do laboratorium (kurier lub przesyłka),
  • analizę próbek w laboratorium,
  • wynik badania online i/lub w wersji papierowej.

Test na ojcostwo może zostać także wykonany z krwi. To rozwiązanie umożliwia również przeprowadzenie testu jeszcze przed narodzinami dziecka. Badanie takie, dalej wykonywane na podstawie porównania profili genetycznych, wykonuje się w trakcie badań prenatalnych. Wykonywane są one najwcześniej w 13-16. tygodniu ciąży. Trzeba jednak pamiętać, że nie u każdej kobiety można wykonać takie badanie, ponadto może się ono wiązać z dużym ryzykiem powikłań, a nawet poronienia. 

Kiedy wykonuje się badanie ojcostwa?

Badanie ojcostwa i pokrewieństwa wykonywane jest w sytuacji, gdy pojawią się wątpliwości co do tożsamości ojca. Przed badaniem konieczne jest uzyskanie zgody obojga rodziców (matki i potencjalnego ojca). Jeśli nie ma takiej zgody, niezbędny może okazać się nakaz sądu lub prokuratora. Test na ojcostwo pozwala bowiem na unormowanie prawnej sytuacji dziecka, zasądzenie ewentualnych alimentów, przeprowadzenie postępowania w sprawie ustalenia form sprawowania opieki nad dzieckiem. W przypadku realizacji nakazu sądu lub prokuratora, pobranie materiału musi być zaprotokołowane, trzeba się więc wylegitymować, potrzebni są świadkowie. Nie ma mowy o anonimowości badania. Trzeba także pamiętać o tym, że przy realizacji sądowego zalecenia podczas wykonywania testu musi być obecna matka dziecka. Obowiązku takiego nie ma przy testach prywatnych, do których prawo mają rodzice w przypadku wątpliwości dotyczących tożsamości ojca. 

Ile kosztują testy DNA?

W zależności od typu i zakresu testu DNA obecnie tego typu badania kosztują od 500 do 1500 złotych. Wiele tutaj zależy przede wszystkim od tego, ile osób objętych jest badaniem (najczęściej 2 lub 3).