Facebook Mark Zuckerberg

Facebook przekazał Zuckerbergowi 10 milionów dolarów na ochronę rodziny

Mark Zuckerberg otrzymuje aż 10 milionów zasiłku

Według informacji uzyskanych od SEC dodatek dotyczy ogólnego programu finansowania bezpieczeństwa Marka Zuckerberga. Przekazane przez Facebook pieniądze mają pokryć koszty personelu ochrony oraz zakupu, instalacji i konserwacji niektórych wymaganych środków bezpieczeństwa dla jego rezydencji. Pieniądze te mają być także przekazane na wykorzystywanie prywatnych samolotów przez Zuckerberga. 

Wiele osób oburza fakt, że Facebook przekazuje pieniądze dla Marka Zuckerberga na między innymi wykorzystywanie prywatnych samolotów do osobistych podróży. 

 

Facebook uważa, że zasiłek był niezbędny

Komitet ds. wynagrodzeń i zarządzania na Facebooku informuje iż zasiłek ten był niezbędny po uwzględnieniu ogólnego programu ochrony oraz wynagrodzenia Zuckerberga. Przypominamy, że Mark w zeszłym roku zarobił… 1$. Co ciekawe, jest to bardzo popularny wynik dochodu dla bogatych. Co ciekawe, rachunek bezpieczeństwa dla Zuckerberga wzrósł o 5,8 miliona dolarów od 2015 roku. 

Skąd tak duże kwoty? Oświadczenie Facebooka przygotowane przez w/w Komitet zawiera informacje o skrupulatnym sprawdzaniu programu bezpieczeństwa oraz jego kosztów. Tak duże wahania są usprawiedliwiane tym, że zmienia się harmonogram podróży Dyrektora Generalnego Facebooka oraz… wpływają na to inne czynniki.