Firma HP Inc. opublikowała RAPORT, podsumowujący jej działania w zakresie zrównoważonego rozwoju w 2019 roku. Dokument przedstawia postępy organizacji w zakresie zwiększania różnorodności i integracji społecznej, zmniejszania ingerencji w środowisko naturalne oraz wsparcia dla społeczności na całym świecie. Stawiając na zrównoważony rozwój, firma zwiększyła przychody ze sprzedaży o ponad 1,6 mld dolarów w roku finansowym 2019. To stanowi wzrost o 69% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Świat bez odpadów?

Każdego roku na całym świecie produkuje się trzysta milionów ton tworzyw sztucznych, z czego połowa to produkty jednorazowego użytku, a 91% nie jest poddawanych recyklingowi. Ponadto, w związku z pandemią COVID-19, obserwuje się wzrost popytu na opakowania, które stanowią znaczną część wszystkich produkowanych odpadów i mogą mieć negatywny wpływ na kondycję naszej planety i jej mieszkańców. Dlatego właśnie firma HP postawiła przed sobą nowy cel – do 2025 roku wyeliminować 75% jednorazowych opakowań plastikowych. Dotyczy to głównie opakowań sprzętu i będzie możliwe dzięki przejściu na materiały wyściełające z formowanego włókna.

HP w zgodzie z naturą

Strategia HP w zakresie ekologicznych opakowań zmierza do wyeliminowania zbędnych tworzyw sztucznych i innych potencjalnie szkodliwych materiałów wszędzie tam, gdzie to możliwe. W roku 2019 firma podjęła decyzję o pozbyciu się plastikowych zacisków do przewodów zasilających oraz plastikowych torebek na dokumenty w opakowaniach sprzętu. Firma przeszła również na alternatywne, oparte na papierze surowce, które łatwiej poddać recyklingowi.

Jeśli chodzi o druk 3D, firma HP ogłosiła niedawno dostępność nowego materiału polipropylenowego (PP). Umożliwia on ograniczenie odpadów dzięki możliwości ponownego wykorzystania pozostałości proszku nawet w 100%.

Firma HP zwiększa również stopień wykorzystania wtórnych tworzyw sztucznych w całej swojej ofercie urządzeń drukujących i komputerów osobistych. W 2019 roku wykorzystano ponad 25 000 ton wtórnego plastiku poużytkowego do produkcji wspomnianych produktów. To stanowi 9% wykorzystywanych ogółem tworzyw sztucznych. HP pracuje obecnie nad zwiększeniem tego odsetka do 30% do 2025 roku.

W trosce o ochronę lasów

W 2019 roku firma HP nawiązała współpracę z organizacją World Wildlife Fund (WWF). Ich wspólny projekt zmierza do odtworzenia, ochrony i konserwacji niemal 81 000 hektarów terenów leśnych.
W ciągu pięciu lat firma HP przekazała na rzecz funduszu WWF 11 mln dolarów, aby pomóc
m.in. w odtworzeniu części zagrożonego lasu atlantyckiego na terenie Brazylii. Poprawi się również jakość zrównoważonego zarządzania państwowymi gospodarstwami rolnymi i plantacjami leśnymi w Chinach.