Od 1 marca wejdą w życie zmiany, szczególnie korzystne zmiany dla świadczeniobiorców, dzięki którym wzrośnie próg dochodowy 500 plus.

500 plus. Komu przysługuje?

Potocznie zwane “500 plus dla seniorów” przysługuje osobom, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Otrzymać je mogą nie tylko najstarsi, ale wszyscy niezdolni do życia w pojedynkę, którzy ukończyli 18 rok życia i nie otrzymują jakichkolwiek innych świadczeń. Skąd więc potoczna nazwa “500 plus dla seniorów”? Wzięła się ona ze względu na duży udział osób starszych w programie. Po prostu.

Od 1 marca 2023 roku wchodzą zmiany w świadczeniu

Emerycie, należy Ci się 500 plus od marca. Tak je odbierzesz
Emerycie, należy Ci się 500 plus od marca. Tak je odbierzesz

Najważniejszą zmianą jest zwiększenie progu dochodowego, który obecnie wynosi 1896,13 zł brutto. Od 1 marca zostanie on zwiększony do 2157,80 zł brutto. Warto jednak pamiętać, że do tej kwoty nie wlicza się renty, ani zasiłku pielęgnacyjnego.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Po pierwsze należy być osobą z niepełnosprawnością, niezdolną do samodzielnej egzystencji, która przekroczyła próg 75 roku życia i otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny. Należy pamiętać, że wniosek musi zawierać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie zaliczające do I grupy inwalidzkiej. Drugi warunkiem jest spełnienie kryteriów dochodowych, o których wspomniałem powyżej.

Jak obliczana jest wysokość świadczenia?

Emerycie, należy Ci się 500 plus od marca. Tak je odbierzesz
Emerycie, należy Ci się 500 plus od marca. Tak je odbierzesz

Do tej pory pod uwagę były brane tak naprawdę dwa progi. Pierwszy to kryterium dochodowe w wysokości 1896, 13 zł, a także drugi próg w wysokości 1396, 13 zł. Od niego zaczyna się odliczanie wysokości świadczenia wedle zasady “złotówka za złotówkę”. Popierając do przykładem jeśli otrzymujemy więcej niż 1396, 13 zł to o tę różnicę mniej otrzymamy środków w ramach świadczenia dla seniorów.

Przykład: co miesiąc otrzymujemy 1596, 13 zł, więc od tej kwoty odejmujemy magiczne 1396, 13 zł i otrzymana kwota w wysokości 200 zł pomniejszy naszą wysokość świadczenia.

Przeczytaj także: Emerycie! Wiesz o ile zwiększy się emerytura od 1 marca?

Źródło: interia